IVARIS Pasen winactie – Actievoorwaarden

• Deze actie is geldig van maandag 29 maart tot en met 2e Paasdag 5 april 2021.
• Facebook gebruikers kunnen deelnemen aan de Pasen winactie en kans maken op één BIAbed Corner zwart geel, 70×70 cm buitenmaat, door het raden van het juiste totale aantal paaseitjes getoond op de diverse webpagina’s van onze website: www.biabed.nl.
• Deelnemer volgt www.facebook.com/Ivarisdbh.
• Deelnemers dienen meerderjarig te zijn.
• Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene actievoorwaarden.
• IVARIS behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om zijn motiverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens IVARIS.
• Gedurende de actieperiode wordt er één BIAbed Corner zwart geel, 70×70 cm buitenmaat, weggegeven. De deelnemer reageert op het bericht op de Facebookpagina van IVARIS waarin de actie vermeld staat en maakt hierdoor kans op één BIAbed Corner zwart geel, 70×70 cm buitenmaat, door het raden van het juiste totale aantal paaseitjes getoond op de diverse webpagina’s van onze website: www.biabed.nl.
• Als niemand het correcte aantal raadt, kiezen we de dichtstbijzijnde onder het correcte aantal paaseitjes. Diegene die boven het correcte aantal paaseitjes zit valt sowieso af.
• Bij meerdere correcte antwoorden, vindt een loting plaats tussen de winnaars.
• Op 2e Paasdag 5 april 2021, wordt de winnaar bekend gemaakt onder de Facebookpost.
• De prijswinnaar wordt na een reactie op de Facebookpost, benaderd en gevraagd of zij via een privébericht hun gegevens willen sturen. Indien de winnaar niet voor 19 april 2021 reageert vervalt de prijs en wordt een nieuwe winnaar getrokken.
• De winnaar wordt na het verstrekken van zijn of haar gegevens, persoonlijk geïnformeerd over het in ontvangst nemen van de prijs.
• Deelname aan de actie is kosteloos en staat open voor iedere Facebook gebruiker woonachtig in Nederland.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijs is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
• De naam van de prijswinnaar wordt na afloop van de actie vermeld op de Facebookpagina Ivarisdbh.
• De gegevens van deze actie worden verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving.
• IVARIS behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen te wijzigen.